Het boek ‘De laatste wens van Moek’

In het boek ‘De laatste wens van Moek’ beschrijf ik alle feiten en achtergronden rond het leven en de dood van mijn (stief)moeder Moek. Zij was de vrouw die vanwege haar zelfdoding aan de anonimiteit werd onttrokken met de documentaire van Nan Rosens met dezelfde titel als het boek, die op 8 februari 2010 iets ingekort op de TV werd vertoond.

De DVD van deze documentaire is bij het boek ingesloten.

Het boek vertelt over de verschillende fasen van haar leven, die haar gemaakt hebben tot wie zij was. Ze was niet ziek, wel behoorlijk versleten en ‘klaar met het leven’. Ze wilde geen honderd worden. Haar leven achte ze voltooid. In detail wordt beschreven hoe ik mijn 99-jarige moeder geholpen heb bij haar zelfdoding op 8 juni 2008. Wettelijk beging ik daarmee een strafbaar feit, dat aanvankelijk echter onopgemerkt bleef. Pas met de vertoning op de TV van de documentaire, die gemaakt is om aandacht te vragen voor de problematiek van mensen die hun leven voltooid achten, kwam de hulp, die ik haar daarbij gaf, aan het licht.  Dat gebeurde op 8 februari 2010 in de week van het ‘Voltooid Leven’ van de NVVE. Dat was reden voor het Openbaar Ministerie een onderzoek te beginnen, dat tenslotte bijna drie jaar duurde. Ook het maken van de documentaire en gang naar het proces worden in het boek beschreven.

 

Reacties van lezers

  • ‘Ik heb het boek over “Moek” gelezen, het was indrukwekkend en met zoveel liefde naar je moeder toe beschreven, chapeau!’  Carla G. januari 2014
  • ‘In het boek (…) schetst Heringa, vanuit zijn optiek en goed geschreven, de feiten en achtergronden… En vertelt sec maar met gevoel ‘wie ze was’.’ Medisch Contact nr 44, 11-11-2013
  • ‘Opnieuw een egodocument, maar deze keer boeiend beschreven en inzicht gevend in een belangrijk thema…’ De boekensalon.nl
  • ‘Een belangrijk boek in de strijdt om art. 294-2 (SR) geschrapt te krijgen. Naast een sympathiek beeld van Moek als individualistische vrouw (…) krijgen we een aardige indruk van de angstige, nogal krampachtige houding van het OM in deze zaak.’  Patiëntenervaringsverhalen.nl 
  • ‘Albert Heringa’s werk geeft een goed inzicht over het wáárom hij zijn moeder hielp met zelfdoding. Het boek en de rechtszaak die nu loopt roepen belangrijke vragen op over het ‘recht op leven’.’ Bol. com
  • ‘Het is een persoonlijk boek geworden, veelzijdig ook… Soms besef je pas iets gemist te hebben als het er ís. Dit portret is dat. En dan is het ook nog eens zo goed geschreven.’ Relevant, NVVE
  • ‘Met spanning en ontroering heb ik je boek over Moek gelezen.’ Robert Jan S.

Mondeling ontvangen reacties waren: ‘boeiend’, ‘in één adem uitgelezen’, ‘vlot geschreven’, ‘gemakkelijk leesbaar, ‘wat een bijzondere vrouw’.

 

Het boek kan via deze website besteld worden. Je kunt er dan ook een opdracht in krijgen. Ga dan naar de pagina ‘Contact’.

Ga voor meer informatie over het boek naar www.uitgeverijdebrouwerij.nl
Zie voor meer informatie ook de webpagina’s over het proces en het levenseinde.