Nieuwe boeken

Omdat er een nieuw boek verschenen is, is deze pagina uitgebreid

 

Boek 1:   ‘De laatste wens van Moek’

In het in september 2013 verschenen boek ‘De laatste wens van Moek’ beschrijf ik alle feiten en achtergronden rond het leven en de dood van mijn (stief)moeder Moek. Zij was de vrouw die vanwege haar zelfdoding aan de anonimiteit werd onttrokken met de documentaire van Nan Rosens met dezelfde titel als het boek, die op 8 februari 2010 iets ingekort op de TV werd vertoond.

De DVD van deze documentaire is bij het boek ingesloten.

Het boek vertelt over de verschillende fasen van haar leven, die haar gemaakt hebben tot wie zij was. Ze was niet ziek, wel behoorlijk versleten en ‘klaar met het leven’. Ze wilde geen honderd worden. Haar leven achtte ze voltooid. In detail wordt beschreven hoe ik mijn 99-jarige moeder geholpen heb bij haar zelfdoding op 8 juni 2008. Wettelijk beging ik daarmee een strafbaar feit, dat wist ik, maar dat bleef aanvankelijk echter onopgemerkt. Pas met de vertoning op de TV van de documentaire, die gemaakt is om aandacht te vragen voor de problematiek van mensen die hun leven voltooid achten, kwam de hulp die ik haar daarbij gaf, aan het licht. Dat gebeurde op 8 februari 2010 in de week van het ‘Voltooid Leven’ van de NVVE. Dat was reden voor het Openbaar Ministerie een onderzoek te beginnen, dat tenslotte bijna drie jaar duurde. Ook het maken van de documentaire en gang naar het proces worden in het boek beschreven.

Reacties van lezers

  • ‘Ik heb het boek over “Moek” gelezen, het was indrukwekkend en met zoveel liefde naar je moeder toe beschreven, chapeau!’  Carla G. januari 2014
  • ‘In het boek (…) schetst Heringa, vanuit zijn optiek en goed geschreven, de feiten en achtergronden… En vertelt sec maar met gevoel ‘wie ze was’.’ Medisch Contact nr 44, 11-11-2013
  • ‘Opnieuw een egodocument, maar deze keer boeiend beschreven en inzicht gevend in een belangrijk thema…’ De boekensalon.nl
  • ‘Een belangrijk boek in de strijdt om art. 294-2 (SR) geschrapt te krijgen. Naast een sympathiek beeld van Moek als individualistische vrouw (…) krijgen we een aardige indruk van de angstige, nogal krampachtige houding van het OM in deze zaak.’  Patiëntenervaringsverhalen.nl 
  • ‘Albert Heringa’s werk geeft een goed inzicht over het wáárom hij zijn moeder hielp met zelfdoding. Het boek en de rechtszaak die nu loopt roepen belangrijke vragen op over het ‘recht op leven’.’ Bol. com
  • ‘Het is een persoonlijk boek geworden, veelzijdig ook… Soms besef je pas iets gemist te hebben als het er ís. Dit portret is dat. En dan is het ook nog eens zo goed geschreven.’ Relevant, NVVE
  • ‘Met spanning en ontroering heb ik je boek over Moek gelezen.’ Robert Jan S.

Mondeling ontvangen reacties waren: ‘boeiend’, ‘in één adem uitgelezen’, ‘vlot geschreven’, ‘gemakkelijk leesbaar, ‘wat een bijzondere vrouw’.

Het boek kan via deze website besteld worden. Je kunt er dan ook een opdracht in krijgen., als je wilt. Sinds 2023 is dit boek is niet meer in de handel verkrijgbaar. Het is nog wel bij de auteur te bestellen tegen een sterk gereduceerde prijs. Ga dan naar de pagina ‘Contact’.

Ga voor meer informatie over het boek naar www.uitgeverijdebrouwerij.nl
Zie voor meer informatie ook de webpagina’s over het proces en het levenseinde.

Boek 2:   ‘Het Verraad  van de Hoge Raad’

In juni 2023 heb ik mijn nieuwe boek gepubliceerd met de titel ‘Het Verraad van de Hoge Raad’ met als ondertitel ‘Een persoonlijke evaluatie van mijn strafzaak (over hulp bij zelfdoding) tegen het licht van ons rechtssysteem’. Het is in eigen beheer uitgegeven via Brave New Books en is daar te bestellen, maar ook gewoon via de boekhandel en bijvoorbeeld Bol.com. Het heeft 275 pagina’s, waarvan 83 pagina’s samen 8 bijlagen beslaan.
De korte samenvatting op de achterpagina meldt het volgende:

‘Hulp bij zelfdoding in 2008: daarvoor erd ik, de auteur, in 2012 aangeklaagd, nadat mijn hulp publiek was geworden in de TV-documentaire, waarin ik aandacht vroeg voor de problematiek van mensen met een ‘voltooid leven’. Gedurende in totaal 9 jaar en minimaal 5 procesrondes, kwamen vrijwel alle denkbare oordelen aan de orde. Het finale oordeel van de Hoge Raad was ‘schuldig’ met een straf van 6 maanden voorwaardelijk en   2 jaar .proeftijd. Het Europese Hof is er door ons bij betrokken, maar heeft zich nog niet uitgesproken.

Ik bespreek mijn ervaringen in het licht van de rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Justitie. Het OM blijkt wonderlijke ideeën te hebben van openbaarheid en ‘waarheidsvinding’. Erg betrouwbaar en onpartijdig zijn ze zeker niet. Wat erger is, is dat de rechters vaak veel te gemakkelijk achter het OM aan lopen, ook in mijn proces. De Hoge Raad maakt het helemaal bont door tenslotte mee te gaan met een hoger beroep, dat op veel plaatsen aantoonbaar rammelt en ‘feiten’ verzint. Veroordeeld worden is tot daaraan toe, maar laat dan wel juridisch correct gebeuren. Nu is de rechtsstaat besmeurd. Daar vraag ik aandacht voor. Dit maakt immers niemand gelukkig.’

 

Het boek is in eigen beheer uitgegeven via Brave New Books en is normaal te bestelleen bij de boekhandel en bij Bol.com. De prijs in € 20.50.

Reacties zijn welkom.